Ηγέτες του Αύριο

Προγράμματα Ανάπτυξης Ηγετικών Δεξιοτήτων Πα.Μακ.

 Συχνά σκεφτόμαστε την ηγεσία ως ένα «προνόμιο» των ανθρώπων που γεννήθηκαν με χαρισματικές προσωπικότητες και/ή βρίσκονται σε υψηλά ιστάμενες θέσεις. Ωστόσο, η ηγεσία είναι ένα σύνολο από δεξιότητες που μπορούν να αναπτυχθούν, και ως εκ τούτου, ο καθένας και η καθεμία θα μπορούσε να αντιληφθεί τον εαυτό του/της ως ηγέτη!

Κάθε άτομο μπορεί να ασκήσει ηγεσία σε διαφορετικές καταστάσεις, στιγμές και διαφορετικά μέρη – μέσα από ατομικές συμπεριφορές με επίδραση στους γύρω τους. 

Tο πρόγραμμα «Diploma in Leadership Skills»στοχεύει στην ανάπτυξη βασικών δεξιωτήτων ήγεσιας και στην σύνδεση αυτών με την ακαδημαϊκή, επαγγελμάτικη και προσωπική ανάπτυξη που θα επιτρέψει στους/στις αποφοίτους/τες να:

  • Εφαρμόζουν τις κατάλληλες στρατηγικές, να δρουν προδραστικά (proactively) και να αντιμετωπίζουν προκλήσεις και εμπόδια σε ρεαλιστικές συνθήκες.
  • Διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις αλλαγές, τις κρίσεις, τα συναισθήματα και τις ‘προκλήσεις’ σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον μαζί με την ομάδα.
  • Διαμορφώνουν την δική τους δυναμική ταυτότητα ηγεσίας, μέσα από την προσωπική ανάπτυξη, τoν μετασχηματισμό και την αυθεντική ηγεσία.
  • Χτίζουν προσωπικές και επαγγελματικές σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αρμονίας.

Το βιωματικό πρόγραμμα «Diploma in Leadership Skills»  είναι μια βαθιά προσωπική, έντονη σε ανατροφοδότηση, μετασχηματιστική εμπειρία μάθησης που θα σε βοηθήσει να αναδείξεις την ηγετική σου ταυτότητα.

Θέλω να λαμβάνω νέα και ενημερώσεις σχετικά με τα προγράμματα και τις δράσεις του «Leaders of Tomorrow»