Πρόγραμμα Ηγεσίας για μαθητές/ριες Δημοτικού

Photo by Sharon McCutcheon on Pexels.com

Τι θα αποκομίσω;

Το πρόγραμα στοχεύει στην ανάπτυξη των ηγετικών δεξιοτήτων, εστιάζοντας στην ομαδικότητα, στην επικοινωνία, στη λήψη αποφάσεων, στην επίλυση συγκρούσεων, στην διαχείριση καταστάσεων, και στην αυτογνωσία μέσω βιωματικών ασκήσεων, projects, και αυτοαξιολόγησης.

Peer mentoring

Προάγοντας την σύνδεση και την συνεργασία μεταξύ των μαθητών/τριών, το “Peer mentoring” παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον μέσα στο οποίο οι μαθητές/τριες αλληλοεπιδρούν και εξελίσσονται.

Ατομική υποστήριξη

Ο/Η κάθε μαθητής/τρια έχει τη δυνατότητα να εκφράσει τις ανάγκες του/της σε σχέση με την εξέλιξη του/της και να έχει ατομική συνάντηση με τους μέντορες του προγράμματος.

Group projects

Μέσα από ομαδικά projects οι μαθητές/τριες καλούνται να αναδείξουν το ηγετικό τους ταλέντο, όπου διακεκριμένοι/ες καλεσμένοι/ες παρέχουν ανατροφοδότηση και μοιράζονται τις εμπειρίες τους.

Η φιλοσοφία μας

Μέσω του προγράμματος στοχεύουμε στις τρεις σημαντικότερες ανάγκες των μαθητών/τριών προκειμένου να διαμορφώσουν την ηγετική τους ταυτότητα.

Iκανότητα

Ενισχύοντας το αίσθημα ικανότητας των μαθητών/τριών, ενισχύουμε την:
-Αυτοεκτίμηση
-Αυτοεικόνα
-Αυτοπεποίθηση

Έλεγχος

Δίνοντας το αίσθημα ελέγχου στους/στις μαθητές/τριες, ενισχύουμε την:
-Αποφασιστικότητα
-Δυναμικότητα
-Πρωτοβουλία

Επαφή

Αλληλεπιδρώντας με την ομάδα οι μαθητές/τριες αναπτύσσουν την:
-Συνεργατικότητα
-Επικοινωνία
-Ενσυναίσθηση

Οι Απόφοιτοί Μας

Με την καθοδήγηση αυτής της ομάδας που αποτελείται από εξαιρετικούς επιστήμονες αλλά πάνω από όλα ανθρώπους, βρίσκομαι πλέον σε θέση να κάνω σωστές επιλογές στη ζωή μου και να αλληλοεπιδρώ θετικά με τους ανθρώπους γύρω μου

Δρουγκας ΕυστΑθιος,15

Απέκτησα την αυτοπεποίθηση να υπερασπιστώ τις ιδέες μου σε μια ομάδα και να παρουσιάσω τις σκέψεις μου σε κοινό. Η μεταδοτικότητα των υπευθύνων του προγράμματος σε συνδυασμό με την ποικιλία χαρακτήρων των παιδιων δημιούργησε μια πολύ ενδιαφέρουσα και άνετη ατμόσφαιρα που με έκανε κάθε φορά να ανυπομονώ για την επόμενη συνάντηση!

Βασιλικη Παπλωματα, 15

Επικοινωνήστε Μαζί Μας